اخبار و مقالات در مورد فرش ماشینی و شرکت فرش نگین مشهد هلال (فرش شبان)

نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی کاشان ۱۳۹۸

نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی کاشان 1398

فعالیت نگین هلال مشهد در نمایشگاه حضور شرکت فرش نگین مشهد هلال در نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی کاشان؛ علاقه‌مندان جهت بازدید از غرفه شرکت...

ادامه مطلب