معرفی گروه صنعتی فرش نگین مشهد هلال: 

گـروه صنعتـی نگین مشهد هلال در سـال۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۱۵۰ هزارمترمربع و در سـه حوزه ی ریسـندگی، بافندگی و تکمیل فـرش ماشینــی شـروع به فعالیـت نموده و موجب اشتغــال حـدودا ۱۲۰۰ نفـر از نیــروی کار شهرسـتان های آران و بیـدگل و کاشـان گردیده است. این گــروه در طول یک دهـه ی گذشته، با استفاده از تکنـولوژی و فنــاوری های نویــن و سیستـم های مدیریت پیشـرفته، موجب ارتقـای سطح کیفـی و کمـی تولیـد و خدمات شده است.

عرصه فعالیت:

۱- تولید انواع نخ های مورد استفاده در بافت فرش ماشینی(اکریلیک – پلی پروپیلن – پلی استر)

۲- تولید انواع فرش ماشینی( ۵۰۰ شانه – ۷۰۰ شانه – ۱۲۰۰ شانه – گلیم جاجیم – فانتزی) در تراکم و طرح های متنوع

۳- خط تکمیل و آهارفرش ماشینی

اهداف گروه:

۱) افزایش سهم فروش فرش ماشینی در بازارهای داخلی و خارجی

۲) توسعه در محصولات ریسندگی به منظور تامین نیازهای داخلی و بی نیازی از واردات مواد اولیه

۳) ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی به منظور افزایش سطح بهره وری

۴) بهبود مستمر در کیفیت خدمات و آهار فرش 

چشم انداز گروه:

۱) توسعه تهاجمی با مقیاس اقتصادی و ارتقای توان رقابتی برای نفوذ در بازارهای جهانی

۲) پیشگام در ورود به بازار های منطقه ای و حضور مداوم در بازارهای جهانی