تاییدیه‌ها و افتخارات فرش نگین مشهد هلال

برخی از مدارک و افتخارات شرکت نگین مشهد هلال

تاییدیه‌ها و افتخارات فرش نگین مشهد هلال
تاییدیه‌ها و افتخارات فرش نگین مشهد هلال